Σε ποιον κανονισμό της FIBA προβλέπεται ποινή 60 ημερών; Επειδή
κάποιοι (του σιναφιού μας) είναι και άσχετοι, και βλάκες, και βγάζουν γλώσσα,
το πάρτι που θα στηθεί τη στιγμή κατά την οποία θα γελοιοποιηθούν για άλλη μια
φορά, δεν θα έχει σχέση με τα προηγούμενα. Μέχρι και play by play θα
έχουμε, με “όλε” από την εξέδρα.
Υπομονή κορίτσια…