Κάτι ετοιμάζεται και θα έχει ενδιαφέρον. Δεν ομιλώ για τον
Ηρακλή και τον Πανελλήνιο, αυτά τα είπαμε, δεν τα ξαναλέμε. Αλλού γίνεται…
παιχνίδι. Κι αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, ενήμερος για όλη την ιστορία
(με ενεργό θετικό ρόλο) είναι και ο “ξανθός“.
Περισσότερα σε λίγες
ημέρες