Ο Λουκάς μπορεί να μην πήγε στη Λιθουανία, αλλά αυτοί που
επιχείρησαν να τον “ξεσκίσουν” (με εντολή του “πατερούλη“) χώρεσαν
στο τσάρτερ της χαράς (με εντολή του “πατερούλη“). Φυσικά, με δικά τους
έξοδα. Για την αγάπη στην Εθνική και για τη λατρεία προς το άθλημα.

Άξιοι, άξιοι