Σε ΚΑΕ από αυτές που βρίσκονται στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα, επίκειται προώθηση ενός διοικητικού στελέχους, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα άλλα στέλεχος, το οποίο είτε φεύγει, είτε περιθωριοποιείται.
Για την ώρα δεν μπορούμε να γράψουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Οψόμεθα