Πρόεδρος χρωστάει χρήματα σε πρόεδρο, από τον καιρό που ο
δεύτερος δεν ήταν πρόεδρος. Κι οι δύο γκρινιάζουν: ο ένας για τα χρωστούμενα, ο
άλλος γιατί τον κράζουν. Ας πληρώσει να μην τον κράζουν. Όχι μόνο τον πρόεδρο,
αλλά και τους άλλους στους οποίους χρωστάει…