Αφού
απειλούνται με λουκέτο και τα… μπουρδέλα, η κρίση είναι πολύ βαθιά. Όχι τίποτ’
άλλο, αλλά θα μας λείψουν και τα δύο κορίτσια που δουλεύουν εκεί και που είναι
πρόθυμα για όλα, αρκεί ο πελάτης να πληρώνει καλά.
Χρόνια στο
επάγγελμα, δεν έχουν αναστολές, αλλά πλέον δεν έχουν και… πελατεία. Μόνο πορνόγερους και ανώμαλους