Έχει τρεξίματα ο “πατερούλης“. Όχι με το
Ευρωμπάσκετ, με αυτό θα ασχοληθεί αργότερα. Πηγαίνει από γραφείο (κομματικό) σε
γραφείο, προκειμένου να προτείνει τον αντικαταστάτη τού Μπιτσαξή.

Το βαθύ ΠΑΣΟΚ σε δράση…