Σε περιφερειακή ομάδα τής Α2 θα “σκάσουν” εντός των επόμενων
ημερών διαταγές πληρωμής, σε βάρος νυν και πρώην διοικούντων. Οι παίκτες (νυν
και πρώην
) έκαναν υπομονή, αλλά δεν είδαν… φως κι έτσι θα διεκδικήσουν δια της νομίμου
οδού τα χρήματά τους…