Προφανώς και δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το να
αποχωρεί ένας άνθρωπος μετά από 21 χρόνια από μια ομάδα ε; Εγώ αγόρι μου ένα θα
σου πω: Μια φορά δούλος, πάντα δούλος.
Άντε (τέως κόκκινο) ποντικάκι