Ο κόουτς απολαμβάνει τα… 15 λεπτά δημοσιότητας που πήρε, όχι
γιατί πέτυχε κάτι, αλλά γιατί του αρέσει να “ξεκατινιάζεται“. Καθένας
τα δικαιούται, ας φροντίσει να τα χαρεί, γιατί δεν θα βρει άλλα.
Η γραφικότητα
δεν είναι αρετή