… Και σύμβουλος ΜΟΝΟ θα μείνει. Ο “μεγάλος” το
αποφάσισε. Δεν πρόκειται να αλλάξει συθέμελα το οικοδόμημα τής διαιτησίας. Η
ΚΕΔ θα μείνει ως έχει και ο Ρήγας θα κρατήσει τη θέση (άνευ χαρτοφυλακίου)
που έχει.
Θα ‘ναι, δηλαδή, απ’ όλα και τίποτα.