Ο Κώστας δεν μίλαγε με τον Στέλιο, αλλά αίφνης έγιναν
κολλητοί. Ο ίδιος Κώστας ήταν κολλητός (περισσότερο δεν γίνεται) με τον Σπύρο, αλλά τώρα δεν μιλάνε. Βρε
πως αλλάζουν οι καιροί και οι φιλίες…
Σταθερότης (πώς λέμε ορατότης) μηδέν!