Στο Μαρούσι δεν του πήγε καλά η χρονιά. Πέρασε και δεν
ακούμπησε. Είχε πάρει και κάτι που δεν έπρεπε και γενικώς άστα να πάνε. Απ’ ότι
φαίνεται το παλικάρι (ονόματα δεν γράφουμε) θα έχει δεύτερη ευκαιρία.
Κι όπως λέμε
κι εμείς στην Ελλάδα “ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα“.