Από τον Πειραιά στο Περιστέρι είναι μια ευθεία. Κι αν
κρίνουμε από τη διαδρομή του Ζεβροσένκο, είναι και… ανοιχτός ο δρόμος. Άλλο ένα
παιδί ετοιμάζεται να τον περπατήσει και λένε πως έχει το ταλέντο να τα
καταφέρει.
Θα δείξει