Το πρόβλημα με το “πόθεν έσχες
λύνεται. Το πρόβλημα με τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όμως, που ο αθλητικός
νόμος υποχρεώνει τις ΚΑΕ να καταθέτουν κάθε μήνα δεν λύνεται.
Βλέπω να πηδάει
κόσμος από τα παράθυρα