Αύριο είναι μεγάλη γιορτή και οι γαλανόλευκες θα κυματίζουν
παντού. Σε έξι μέρες (στις 20/08, δηλαδή) θα κυματίζουν άλλες γαλανόλευκες. Θα
γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη.
Το γιατί αναζητείστε το σε… τρία γράμματα. Το πρώτο
είναι “Α“!