Υπάρχουν εξελιγμένα φωτοτυπικά μηχανήματα, που δημιουργούν
αντίγραφα, τα οποία έχουν τέτοια πιστότητα, ώστε ακόμα και “ειδικοί
μπορεί να ξεγελαστούν. Κι αυτά τα άτιμα μηχανήματα βγάζουν ό,τι εσείς τους ζητήσετε.
Όλα καλά, αν αποσύρετε γρήγορα τα επίμαχα χαρτιά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση
υπάρχει πρόβλημα