Παναγιώτη θα συνεχίσεις να ακούς και -το χειρότερο- να
πιστεύεις ότι ακούς
από τους μυστικούς (που αφού τους ξέρουμε όλοι, δεν είναι πλέον μυστικοί) συμβούλους σου, που τυγχάνουν να είναι
και σύμβουλοι του “μεγάλου“;
Εσύ ξέρεις, εμείς απλά ρωτάμε