Κακός πρόεδρος είναι ο Οικονομίδης. Ο χειρότερος όλων! Αλλά
σήμερα μπαίνει 1.000.000 ευρώ στα ταμεία των ομάδων, σε μια εποχή που κανείς
δεν πληρώνει. Και κανείς δεν το γράφει. Αν ο Βασιλακόπουλος είχε φέρει 100.000
ευρώ
στα σωματεία, θα το είχαμε κάνει σημαία
Ή κάνουμε λάθος;