Προεδράκο, χαλάς το στόμα σου και δεν είναι καλό γιατί δεν
συνάδουν αυτά που λες με αυτά που θες να λένε οι άλλοι για σένα, και κυρίως με
αυτά που κάνεις
. Πρόσεξε γιατί κι άλλοι μπορεί να χαλάσουν το στόμα τους και
δεν σε παίρνει. Ειδικά εσένα!
Αν πάλι θες μπορούμε να το χοντρύνουμε…