Κάποτε δοκίμασε ο Κώστας
Δήμου
να διαγράψει από τους πίνακες των διαιτητών τον Γιάννη Κόντη. Επειδή η
ιστορία διδάσκει, θυμηθείτε τί έγινε. Ακόμα τρέχει ο πρόεδρος.
Δεν είναι εύκολο
πράγμα να “εξαφανίσεις” ανθρώπους κι όσο δεν διδάσκεστε από την
ιστορία, είστε καταδικασμένοι στα ίδια λάθη…