Είναι παράγοντας ομάδας. Μεγάλης ομάδας. Κάποιοι θεωρούν ότι
είναι ιδιαίτερα πετυχημένος, αν και τα αποτελέσματα δεν τον έχουν δικαιώσει. Εσχάτως
εκτελεί χρέη “μυστικού συμβούλου” για πρόεδρο μεγαλύτερης ΚΑΕ.
Ακόμα κι εκεί απέτυχε αφού, αν ήταν πραγματικά “μυστικός“,
δεν έπρεπε να το μάθουμε.