Πληρώνει ο ατζέντης. Και τους παίκτες του, και τα παλιά
χρέη, τα πάντα πληρώνει για να έχει τη δυνατότητα να παρκάρει προπονητές,
βοηθούς, παίκτες. Όχι από την καλή του την καρδιά, αλλά γιατί στο τέλος βγαίνει
κερδισμένος
.
Για να δούμε θα ασχοληθεί κανείς με τον… νέο Δελημπαλταδάκη;