Επειδή εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για τις δημοσιογραφικές
ταυτότητες τού ΕΣΑΚΕ, είπα να το θυμίσω στους “ιδιοκτήτες“. Μην
χαλάσει κι η παράδοση. Χώρος υπάρχει, άσε που με τους υπαλλήλους που έχετε,
καλύτερα να τα γράφετε μόνοι σας.
Πάτε που πάτε…