Μήπως το Αλεξάνδρειο πρέπει να πάρει (τώρα που έφυγε από τη
ζωή) το όνομα “Φαίδωνας Ματθαίου“; Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, ας
τιμήσουμε αυτούς που πρόσφεραν τόσα πολλά.
Έστω και μετά τον θάνατό τους