Παιδιά να οργανωθούμε. Αφού από την ίδια πηγή προέρχεται το
θέμα, γιατί το βάζετε με διαφορά μιας μέρας; Κάντε το όπως με τον Μαυροκεφαλίδη.
Βάλτε το copy paste.
Να δω, πρόεδρε των προέδρων, πώς θα τους πληρώσεις, με τα κεσάτια που έχει το
ταμείο σου…