Αφού απαλλάσσεται η ΕΟΚ, καθώς ο Ελληνιάδης (αν
και διαπιστευμένος) δεν ήταν μέλος της ελληνικής αποστολής, γιατί δεν έπαιρνε
τηλέφωνο τους διαιτητές κατευθείαν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, που έχει και μεγαλύτερο
διεθνές κύρος; Αφού ούτε ο πρόεδρος είναι μέλος της ελληνικής αποστολής