Στη Θεσσαλονίκη θα παίζει ο Πανελλήνιος κι ο προπονητής
είναι γνωστός. Το επώνυμό του αρχίζει από “Σ“. Πώς είπατε;
Σκουρτόπουλος;
Δεν είναι Γιάννης παιδιά, είναι Γιαννάκης… Από “Σ” θα
αρχίζει πάντως. Σιγά… μην σας πω.