Δεν ξέρω γιατί μου έχει καρφωθεί αυτό το όνομα στο μυαλό.
Αν, όμως, πάμε σε κυβέρνηση τεχνοκρατών και προσωπικοτήτων, βάζω στοίχημα ότι
θα είναι μέσα ο κ. Βασίλης Μαρκεζίνης. Και σε πολύ υψηλή θέση… Μα πάρα πολύ υψηλή.