Από την
πρώτη στιγμή που εμφανιστήκατε ήσασταν μέσα στο ψέμα. Στηρίξατε όλη σας την
προπαγάνδα στο ψέμα και σε πλαστούς αριθμούς. Άντε τώρα βρωμιάρηδες να δω τί θα
πείτε, που και το ψεύτικο σκηνικό σας γκρεμίσαμε και στον κωδικό
Νίλσεν” (καμιά σχέση με τον παίκτη) κοιτάζετε από κάτω προς τη
βουβωνική μας χώρα.
Καραγκιοζάκια