Στη Γενική Συνέλευση της
ΟΔΚΕ τέθηκε το θέμα του ντόπινγκ. Αλήθεια, τί θέση πήρε γι’ αυτό το θέμα ο
Σύνδεσμος της Αθήνας (ΣΕΔΚΑ); Επειδή υπάρχουν -αίφνης- πολλοί λαλίστατοι, ας μας
πουν ο κ. Δουβής, ο κ. Τσαγκαμίλης και οι υπόλοιποι, να μάθουμε κι εμείς.

Αν δεν μας το πείτε
(που δεν θα το πουν) θα το γράψουμε εμείς βρε κουτά