Η ΚΕΔ δεν αλλάζει! Αυτό το καταλάβαμε. Στο λιμάνι κατάλαβαν
ότι ο “υπάλληλος” παίζει σε διπλό ταμπλό και μάλλον κι’ αυτός κατάλαβε
πως πρέπει να αλλάξει ομάδα. Δεν του είναι δα και δύσκολο.