Τελικά έχουν δίκιο αυτοί που υποστηρίζουν μέσα στους κόλπους
της ΕΟΚ ότι δύο διαιτητές είναι αρκετοί για να διευθύνουν έναν αγώνα. Αρκεί ο ένας
να είναι ο Πουρσανίδης. Με τέσσερις παίκτες η ομάδα, μια χαρά φτάνουν δύο
γκρίζοι“.
Σωστή αναλογία, 1 προς 2