Ο δικηγόρος άλλαξε στρατόπεδο, πριν ακόμα δημιουργηθεί το…
στρατόπεδο. Δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός, το συνηθίζει άλλωστε. Αυτό που
προκαλεί έκπληξη είναι η καθυστέρηση των παλιών συντρόφων του να αντιληφθούν
τον τρόπο δράσης του…
Κάλλιο αργά παρά ποτέ!