Η σωτηρία, πολλές φορές, είναι ισοδύναμη με άνοδο. Και τέτοιες
επιτυχίες δεν γίνονται στο… πόδι. Χρειάζονται μελέτη, οργάνωση και… στήριξη από
τους κατάλληλους ανθρώπους
, που βρίσκονται στα κατάλληλα πόστα. Η δουλειά δεν
έγινε στο… πόδι, αλλά σε ένα από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής
. Λεπτομέρειες
προσεχώς!