Καθένας έχει δικαίωμα να γράφει και να λέει ό,τι θέλει.
Μήπως θα τον ελέγξει κανείς; Εδώ έγραφαν πως θα τιμωρηθεί ο Μαυροκεφαλίδης, ο
Λαμόνικα θα γλίτωνε; Εγώ, πάντως, βάζω στοίχημα ότι ο Λουίτζι θα παίξει
κανονικά και αυτή την εβδομάδα…