Η προσωρινή διοίκηση, που είχε εκλεγεί στο Πρωτοδικείο, έχει εγκατασταθεί μόνιμα; Πάνε τώρα κλεισμένα δύο χρόνια, με την ίδια
διοίκηση τη στιγμή που το “προσωρινή” σηματοδοτεί εκλογές, το πολύ σε ένα τρίμηνο. Ο σύνδεσμος διοικείται από άτομα, που τυχαία προτάθηκαν στο Πρωτοδικείο! Τόσο πολύ τους αρέσει η καρεκλίτσα,
που δεν λένε να την αποχωριστούν;