Γιατί είναι είδηση το γεγονός ότι ήταν στον αγιασμό τού Ηλυσιακού
ο κ. Παντελής Γαμπιεράκης; Το αντίθετο θα αποτελούσε είδηση, αν έλειπε ο πρόεδρος από τον αγιασμό. Εντάξει, του αρέσει του
ανθρώπου η προβολή
(δεν είναι κακό), μην τον εκθέτετε όμως…