Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος (και
δυναμικός). Όσο ο παλιός θα επιχειρεί να τον βλάψει, τόσο ο νέος θα ανταποδίδει
με την αναλογία τρία προς ένα (για κάθε χτύπημα, θα δέχεται… τρία)! Εγώ, πάντως, αν με ρωτούσατε, θα ποντάριζα όλα
μου τα λεφτά στον νέο