Λεβέντες, πήρατε το μήνυμα που έστειλε ο
πατερούλης” μέσω της αυλής (της παλιάς, εκείνης που σταμάτησε να
πηγαίνει, γιατί βρήκε καλύτερη παρέα) του; Δεν έχει σημασία αν και τί θα
κάνετε, αν θα είσαστε νόμιμοι ή παράνομοι. Κεφάλι μην σηκώσετε. Να είστε
ταπεινοί κι όλα καλά. Μην λέτε όχι στον “μεγάλο” και δεν θα σας πειράξει κανείς. Όξω ρε