Α, όλα κι όλα. Ο ύμνος… ύμνος. Και η αφαίμαξη… αφαίμαξη. Ους
αγαπά ο κύριος… σκυλεύει (επί πτώματος). Αλλά έτσι είναι. Στην αναμπουμπούλα ο
λύκος χαίρεται
. Έχει και συνέχεια…

Χαίρεται!