Πληροφορίες της τελευταίας
στιγμής αναφέρουν ότι στην ΕΕΑ θα υπάρξουν εκπλήξεις. Ο Πανελλήνιος -για παράδειγμα-
ενδεχομένως συναντήσει ακόμη ένα εμπόδιο. Πρόκειται για ΚΑΕ, η οποία έχοντας έννομο
συμφέρον
, προτίθεται να κάνει δύσκολη τη ζωή των “Ολυμπιονικών“.
Θα δείξει.