23/10/2011 (11:26)

Ότι οι Ισπανοί είναι πολύ προχωρημένοι σε θέματα διαφήμισης και μάρκετινγκ το έχουμε αποδεχθεί. Δείτε το πιο πρόσφατο σποτάκι που δημιούργησαν προκειμένου για τη διαφήμιση του πρωταθλήματός τους.