Tην σύγκληση γενικής συνέλευσης της Ο.Δ.Κ.Ε. ζήτησαν με αίτημα τους στον Ηλία Καφφέ τα μέλη 18 συνδέσμων διαιτητών της χώρας.

Αναλυτικά, η επιστολή:

«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης

Ελλάδος (Ο.Δ.Κ,Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ

(για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ο.Δ.Κ,Ε.)

Των Συνδέσμων Μελών που έπονται:

Των Συνδέσμων Μελών που έπονται:

α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΤΤΙ­ΚΗΣ (Σ.Ε.Δ.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα,

β. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Δ.Κ.Θ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

γ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΧΑΙΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ (Σ.Ε.Δ.Κ.Α.- Η.) με έδρα την Πάτρα,

δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ με έδρα το Βόλο,

ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με έδρα την Κομοτηνή,

στ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥ.Δ.ΚΑ.Κ.)  με  έδρα το Ηράκλειο,

ζ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με έδρα την Ρόδο,

η. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την Κατερίνη,

θ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σ.Ε.Δ.Κ.Α.Σ.Ε.) με έδρα την Θήβα,

ι. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με έδρα τα Νέα Μουδανιά,

ια. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΙΟΥ (Σ.Ε.Δ.Κ.Χ.) με έδρα την πόλη της Χίου,

ιβ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.Δ.ΚΑ.Λ.) με έδρα τη Μυτιλήνη,

ιγ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την πόλη της Καβάλας,

ιδ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ με έδρα τη Βέροια,

ιγ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ με έδρα το Πολύκαστρο,

ιδ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου,

ιε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα το Αγρίνιο.

ιστ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΑΜΟΥ με έδρα το Βαθύ

Αθήνα 14 Μαρτίου 2015

———————–

Κύριε Πρόεδρε,

            Με την αίτησή μας αυτήν ζητούμε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ο.Δ.Κ.Ε. για τους λόγους που εκθέτουμε παρακάτω και για όσους ακόμη προκύψουν μέχρι και την αξιολόγηση της παρούσας από το Δ.Σ. σας.

Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 περ. ι΄ υποπερίπτωση (2) του ισχύοντος Καταστατικού της Ο.Δ.Κ.Ε., για ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να αναμένουν την ρύθμισή τους από την Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται Έκτακτη γενική Συνέλευση.

Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Ο.Δ.Κ.Ε., οι Σύνδεσμοι-μέλη οι οποίοι αποτελούν την Ομοσπονδία, τηρούν το Καταστατικό τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαιτησίας της Ο.Δ.Κ.Ε. και είναι ταμειακώς εντάξει δικαιούνται: 1. Να μετέχουν με αντιπροσώπους στις συνερχόμενες Γ.Σ. αυτής. Οι αντιπρόσωποι πρέπει υποχρεωτικώς να είναι μέλη του οικείου Συνδέσμου και να έχουν την προς τούτο εξουσιοδότηση του Δ.Σ. αυτού. 2. Να ασκούν έλεγχο επί των πεπραγμένων …… του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

Επειδή αποτελεί κοινό τόπο και κοινό προβληματισμό η οικονομική πορεία της κάλυψης των δαπανών διαιτησίας (οδοιπορικά, αποζημιώσεις, ημεραργίες) στα Εθνικά πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Πέρα όμως από τις ενέργειες της Ε.Ο.Κ., που κατά νόμο φέρει το βάρος της σχετικής αντιμετώπισης, ζητούμενη είναι η αντιμετώπιση της όλης προβληματικής από το Δ.Σ. σας το οποίο έφερε το συγκεκριμένο θέμα στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δυστυχώς πέρα από διακηρυκτικές αναφορές ουδεμία δράση προς την κατεύθυνση επίλυσης της προβληματικής αυτής κατάστασης μας κατέστη αντιληπτή.

Πέρα από προσκλήσεις μελών της Ε.Ο.Κ. στα πλαίσια εθιμοτυπικής ανταλλαγής επαφών σε πνεύμα καλής συνεργασίας, όπου ελάχιστα μπορούν να ειπωθούν, ιδία όταν λαμβάνουν χώρα σε συνθήκες περιορισμένου χρόνου υπό την πίεση λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αποτελούν το κεντρικό μέλημα και σημείο αναφοράς των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, δεν έχουμε εντοπίσει ενέργειές σας.

Ειδικότερα, επανειλημμένα σας μεταφέραμε τις εκκλήσεις μελών των Συνδέσμων μας, που κυριολεκτικά ασφυκτιούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν στην «περαιτέρω χρηματοδότηση» των Εθνικών Πρωταθλημάτων. Πρόκειται για φερέλπιδες συναδέλφους που τους βλέπουμε υπό την πίεση της οικονομικής αδυναμίας που μαστίζει ιδίως τη νεολαία, να είναι στα πρόθυρα της αποχώρησης από την ενεργό διαιτησία διότι δεν μπορούν να καλύπτουν τις οδικές αποστάσεις με δικές τους δαπάνες πλέον.

Ουσιαστικά την παρούσα να την εκλάβετε ως διαβίβαση των όσων σχεδόν καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες από τους διαιτητές μέλη μας.

Επί έτος και πλέον αναμένουμε δράση σας στο συγκεκριμένο ζήτημα αλλά δεν είδαμε την ανάληψη καμιάς πρωτοβουλίας, καμιάς απολύτως δράσης, έστω και διακηρυκτικής. Οι προσδοκίες επίλυσης του προβλήματος, ή έστω η ορθολογική ρύθμισή του, που μας δημιουργήσατε στις αρχές της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου περιορίστηκαν στην καταβολή μόλις μιας ή δύο αγωνιστικών της περιόδου Οκτ 2013. Φτάσαμε στο Μάρτιο του 2015 και υπάρχουν οφειλές από το μήνα Δεκέμβριο 2013. Εσχάτως μόλις ζητήσατε από τους Συνδέσμους μέλη κατάσταση οφειλών από τις Ενώσεις. Το ίδιο δε κάνατε και το 2013 στην Γ.Σ.  της Αρχαίας Ολυμπίας και πάλι χωρίς καμιά συνέχεια. Αναμείναμε όλον αυτόν τον καιρό ενέργειά σας, πρωτοβουλία σας, προτάσεις σας. Στηρίξαμε στις τελευταίες Γ.Σ. τις επιλογές σας προκειμένου να βιώνετε ασφάλεια και ενισχυμένη εντολή αλλά η όποια ώθηση σας δώσαμε αναλώθηκε σε παραστάσεις μελών του Δ.Σ. σας σε εκδηλώσεις και ανούσιες ομιλίες στα όρια της διακήρυξης. Καλά και αυτά, αλλά να έπονται των πραγματικών ενεργειών για τις οποίες σας δόθηκε εντολή τον Σεπτέμβριο του 2012 και ανανεώθηκε στις επόμενες τακτικές Γ.Σ.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο για όλους, ιδία δε για τους μικρότερους συνδέσμους που και η απώλεια έστω και ενός ενεργού διαιτητή (που πλέον δεν θα μπορεί να «χρηματοδοτεί» τα πρωταθλήματα) σε συνδυασμό πάντα με την παρατεινόμενη ατολμία και αδράνειά σας προκαλεί έντονα εσωτερικά προβλήματα στελέχωσης των συνδέσμων και προκαλεί έντονο και εντεινόμενο ζήτημα ικανοποίησης των σκοπών των συνδέσμων για την πύκνωση της τάξης των διαιτητών, για την εν γένει ενδυνάμωση της βάσης τους, που με την σειρά τους αποτελεί κίνδυνο κλυδωνισμού για την ίδια την Ο.Δ.Κ.Ε.

Αν σας διακατείχε η ίδια ζέση με την οποία ενεργήσατε εμπλοκή στα εσωτερικά Συνδέσμων – μελών στο πρόσφατο παρελθόν (ζήτημα που αναπτύσσεται αμέσως παρακάτω), θα είχατε σίγουρα πετύχει κάτι στο ζήτημα της (ανά-)ληψης των οφειλομένων προς τους ενεργούς διαιτητές.

Έτερο λοιπόν ζήτημα, που με την επανάληψή του παρίσταται ως θέμα που χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης, είναι εκείνο της εμπλοκής – μελών ή του συνόλου του Δ.Σ. σας ως όργανο της Ο.Δ.Κ.Ε. στα εσωτερικά Συνδέσμων Μελών.

Πρώτα και κύρια ο σεβασμός στο αυτοδιοίκητο των συνδέσμων μελών είναι νομοθετημένη επιταγή, όπως προκύπτει από το άρθρο 43 Α παρ. 4 Ν 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, όπου ρητά ορίζεται ότι «…4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.»

Από αναφορές του Προέδρου του Σ.Ε.Δ.Κ. Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, προκύπτει ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε παρέμβαση από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε., με απροκάλυπτη ανάμειξη στις εσωτερικές διεργασίες αναφορικά με επιλογές επιμόρφωσης των μελών του ανωτέρω Συνδέσμου και ειδικότερα αναφορικά με την υπόδειξη πρόσκλησης ή μη διδάσκοντος και όλα αυτά  κατά  παράβαση  της  νομικής  υποχρέωσης  σεβασμού  της διοικητικής αυτοτέλειαςτων συνδέσμων.

Η παρατεταμένη αδράνεια στο ζήτημα της ανάληψης ενεργειών για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος οικονομικής υφής, σαφώς ελέγχεται από πλευράς διοικητικής διαχείρισης, αφού το γενικό οικονομικό βάρος ανήκει αλλού (Ε.Ο.Κ.), καθώς και η επανειλημμένη εμπλοκή στα εσωτερικά συνδέσμων αποτελούν ζητήματα που δεν μπορούν να αναμένουν πλέον την επόμενη τακτική Γ.Σ. που, ως είθισται, προσδιορίζεται τον επόμενο Οκτώβριο.

Συντρέχουν συνεπώς οι λόγοι ενεργοποίησης της διαδικασίας σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ.

Τονίζουμε ότι η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. εντός 20 ημερών από την λήψη της παρούσας αποτελεί δεσμία εντολή προς το Δ.Σ. και οποιαδήποτε καθυστέρηση μάλλον θα λειτουργήσει προς επίρρωση κι ενίσχυση των ανωτέρω αναφερομένων ζητημάτων.

Μετά από αυτά

Ζητούμε την κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 περ. Γ υποπερίπτωση (2) του ισχύοντος Καταστατικού της Ο.Δ.Κ.Ε., σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. εντός των προθεσμιών και με την διαδικαοία που προβλέπει το ισχύον Καταστατικό της Ο.Δ.Κ,Ε. (αρ. 10 παρ. 3). Εν αναμονή ενεργειών σας.

Με Εκτίμηση

Για τους αιτουμένους Συνδέσμους»

  555

88 77