Το μέλος της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, που εκπροσωπεί την παράταξη του Βαγγέλη Λιόλιου «Δώσε Πάσα», κατέθεσε αίτημα για οικονομικό έλεγχο στην Ομοσπονδία, ζητώντας οικονομικά στοιχεία!

Μάλιστα το αίτημα αυτό δεν είναι το πρώτο. Ο Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος είχε καταθέσει κι άλλο τέτοιο αίτημα όταν ανέλαβε η προσωρινή διοίκηση Πρωτοδικείου. Στο πρώτο αίτημά του όμως, η ΕΟΚ δεν απάντησε ποτέ.

Ο Ασημακόπουλος που είναι υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΟΚ στις επικείμενες εκλογές θέλει να βγουν στο φως όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας, για να ριχτεί φως στο ταμείο της ΕΟΚ, ζητάει να γίνουν γνωστά:

-Οι αριθμοί λογαριασμών της ΕΟΚ και τα ταμειακά διαθέσιμα αυτών όπως είχαν διαμορφωθεί έως την 1η Απριλίου.

-Οι συμβάσεις με τους εργαζομένους στην Ομοσπονδία, με τους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και πιθανά λοιπά πρόσωπα.

-Τις οικονομικές απολαβές όλων των προαναφερόμενων προσώπων αλλά και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδει για κάθε έναν εξ αυτών η ΕΟΚ.

-Τις οφειλές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και το ακριβές υπόλοιπο αυτών την 1η Απριλίου 2021, και συγκεκριμένα: Φορολογικές κι ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οφειλές από μισθώματα. Και οφειλές σε πιστωτές.

-Συμβάσεις leasing για χρήση αυτοκινήτων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεχομένως εργαζομένων.

Ο Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος ζήτησε από την ΕΟΚ να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία εντός 3 ημερών.

Η απαίτησή του δεν είναι ετσιθελική. Πηγάζει φυσικά μέσα από την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ.

Το ερώτημα είναι βέβαια, αν η Ομοσπονδία θα απαντήσει και θα δώσει τα στοιχεία αυτά ή θα κάνει ότι δεν… είδε το αίτημα του Κωνσταντίνου Ασημακόπουλου.

Αναλυτικά το αίτημα του Κωνσταντίνου Ασημακόπουλου:

«Αξιότιμοι κύριοι,
 
Με την με αριθμό 2009/5-4-2021 αίτηση μου, είχα αιτηθεί τα ακόλουθα:

1) Τους Αριθμούς Λογαριασμών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τα ταμειακά διαθέσιμα αυτών την 1η Απριλίου 2021, ημεροχρονολογία ανάληψης καθηκόντων της προσωρινής Διοίκησης.

2) Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης την 5η Απριλίου 2021.

3) Τις συμβάσεις με εργαζομένους, εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπά πρόσωπα.

4) Τις οικονομικές απολαβές των ανωτέρω προσώπων, καθώς και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδει για έκαστο εξ υμών η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

5) Τις οφειλές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και το ακριβές υπόλοιπο αυτών την 1η Απριλίου 2021, και συγκεκριμένα:

Α) Φορολογικές Υποχρεώσεις

Β) Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις

Γ) Οφειλές από μισθώματα

Δ) Οφειλές σε πιστωτές (εισιτήρια, διαμονές, εξοπλισμό, διοργανώσεις κλπ)

Ε) Συμβάσεις leasing για χρήση αυτοκινήτων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεχομένως εργαζομένων.

Η παραπάνω αίτηση μου, παρότι ήδη έχουν παρέλθει 8 ημέρες δεν έχει απαντηθεί από κανέναν αρμόδιο. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμώ να γνωρίζω πλέον των ανωτέρω και όλες τις κινήσεις λογαριασμών από 1/4/2021 μέχρι και 14/04/2021. Επίσης, επισημαίνεται εκ νέου ότι δεν υπάρχει καμία έγκριση με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων από 01/04/2021.

Παρακαλώ να λάβω απάντηση στο email μου εντός 3 ημερών από τους αρμόδιους επί των οικονομικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Μέλος προσωρινής Διοίκησης

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης»