11/06/2011 (00:51)

Στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, οι αστικοί αυτοκινητόδροµοι δεν έχουν
προτεραιότητα, γι’ αυτό και οι ερευνητές τριών αρχιτεκτονικών σχολών προτείνουν µία διαφορετική Λεωφόρο.
Παρεµβάσεις
κατά µήκος της λεωφόρου Συγγρού µε στόχο να µετατραπεί από κλειστός
αυτοκινητόδροµος σε αστική λεωφόρο
, που θα συνδέει τις γύρω περιοχές Ν.
Σµύρνη
και Καλλιθέα και θα ανοίγει την Αθήνα στη θάλασσα.

Παρεµβάσεις κατά µήκος της λεωφόρου Συγγρού µε στόχο να µετατραπεί
από κλειστός αυτοκινητόδροµος σε αστική λεωφόρο
, που θα συνδέει τις γύρω
περιοχές (Ν. Σµύρνη και Καλλιθέα) και θα ανοίγει την Αθήνα στη
θάλασσα.

Αυτό προτείνουν οι ερευνητές τριών αρχιτεκτονικών σχολών (ΕΜΠ,
Παρισιού La Vilete και Στρασβούργου), οι οποίοι παρουσίασαν χθες την
πρότασή τους µαζί µε τον πρόεδρο του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας,
Γιάννη Πολύζο
.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, “η πρόταση αυτή δεν είναι δεσµευτική αλλά αντανακλά τις σύγχρονες πολεοδοµικές τάσεις“. Αλλωστε, σύµφωνα µε τους ερευνητές, στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας οι αστικοί αυτοκινητόδροµοι δεν έχουν προτεραιότητα.

Οι
παρεµβάσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο, τη µείωση της ταχύτητας των
αυτοκινήτων
(κατά τµήµατα το όριο να είναι 50 χιλιόµετρα), τον
περιορισµό του οδικού χώρου (µε στόχο την ανάκτηση δηµόσιου χώρου για
τους πεζούς), φυτεύσεις και κατάργηση των ανισόπεδων κόµβων.
Στόχος
είναι η συνύπαρξη αυτοκινήτων, δηµόσιας συγκοινωνίας, πεζών και
ποδηλάτων
.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την πρόταση, υπάρχουν τρεις ενότητες
παρεµβάσεων
.

– Η πρώτη αφορά το τµήµα µεταξύ Ολυµπιείου και της περιοχής του κόµβου Καλλιρρόης.
Εδώ
προτείνεται, µεταξύ άλλων, ο περιορισµός του οδικού χώρου κατά µία
λωρίδα κυκλοφορίας, έτσι ώστε η Συγγρού να λειτουργεί ως έχει για το
ρεύµα καθόδου και µε μία λωρίδα Ι.Χ. συν μία λωρίδα για Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στο ρεύµα ανόδου.
Ακόµη, προτείνεται η λειτουργική υποβάθµιση της Συγγρού, µέσω εγκατάστασης φαναριών και επιφανειακών διαβάσεων πεζών.

– Η
δεύτερη ενότητα αφορά τον κόµβο αβάκη.
Προτείνεται, µεταξύ άλλων, η
κατάργηση της ανισόπεδης συµβολής
και ο περιορισµός του οδικού χώρου
κατά μία λωρίδα εκατέρωθεν, έτσι ώστε η Συγγρού να λειτουργεί και για τα
δύο ρεύµατα µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας Ι.Χ. και μία λωρίδα για ΜΜΜ.

Όπως
επισηµαίνεται στην έκθεση, ο κόµβος της ∆αβάκη αντιµετωπίστηκε κατά
προτεραιότητα σε σχέση “µε άλλες ελλείπουσες συνδέσεις της Νέας Σµύρνης
και της Καλλιθέας διά µέσου της Συγγρού, που θα µπορούσαν να αναζητηθούν
στις συµβολές µε τη λεωφόρο Αµφιθέας και τη Λάµπρου Κατσώνη, καθώς και
στην περιοχή των συµβολών µε το ζεύγος Αιγαίου – Χαροκόπου και Εφέσου –
Αγ. Πάντων
“.

– Η τρίτη ενότητα αφορά την περιοχή του Φαληρικού
έλτα.
Οι παρεµβάσεις, κυρίως, αφορούν την κατάργηση των ανισόπεδων
διαµορφώσεων
στη συµβολή της Συγγρού µε τη λεωφόρο Ποσειδώνος και τη
δηµιουργία ενός δηµόσιου χώρου -περίπου τεσσάρων στρεµµάτων- πολλαπλών
χρήσεων, στην περιοχή του νέου κόµβου, που θα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε
τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο ∆έλτα Παλαιού Φαλήρου.

Οι
ερευνητές θεωρούν ότι “κυκλοφοριακά η πρόταση είναι συµβατή µε τις
κατευθύνσεις του νέου Ρυθµιστικού για τη λεωφόρο Ποσειδώνος, της οποίας
προβλέπεται -όπως αναφέρουν- η λειτουργική υποβάθµιση, ώστε να
αποκατασταθεί η σχέση των παραλιακών περιοχών κατοικίας µε την ακτή σε
όλο το µήκος της, από το Νέο Φάληρο µέχρι τη Γλυφάδα“.

Πηγή: www.blog.gr