24/05/2011 (23:12)

Με μία προσθήκη από το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο για
τις μεταμοσχεύσεις, προβλέπεται η αύξηση του ορίου στις εκτός έδρας
μετακινήσεις για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, ενώ δίνεται λύση στη μισθοδοσία για
τους γιατρούς που εφημερεύουν.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:
Για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, με κοινή υπουργική απόφαση, θα
μπορούν οι εκτός έδρας μετακινήσεις με εντολή της διοίκησης κατ’ έτος και κατά
μήνα να καθορίζονται και πέρα από το ανώτερο όριο.
 

Εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας για τις περιοχές
των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης
, τα πετρελαιοκίνητα ασθενοφόρα οχήματα
και οι πετρελαιοκίνητες ειδικές μονάδες του ΕΚΑΒ και των δημόσιων νοσοκομείων.

Η μισθοδοσία και η δαπάνη των εφημεριών των
ειδικευμένων γιατρών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο θα
βαρύνουν στο εξής τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.
 

Πηγή: www.blog.gr