• Κάθομαι σε πλάγια θέση σε αγκώνα, με το κάτω πόδι λυγισμένο και το πάνω τεντωμένο. Με την εκπνοή σηκώνω το πάνω πόδι τεντωμένο και με την εισπνοή επαναφέρω στην αρχική θέση. Επαναλαμβάνω 1′ στο κάθε πόδι.

 

 

 

 

  • Παραμένω στην ίδια θέση με το κάτω πόδι τεντωμένο και το άλλο πόδι να πατάει λυγισμένο πάνω απ’ το άλλο. Κατά την εκπνοή σηκώνω το τεντωμένο πόδι όσο περισσότερο μπορώ και επαναφέρω στην αρχική θέση. Επαναλαμβάνω για 1′ σε κάθε πλευρά.

 

 

 

 

  • Σε πλάγια θέση έχω και τα δύο πόδια λυγισμένα και εκπνέοντας ανεβάζω το πάνω πόδι όσο περισσότερο μπορώ χωρίς να χαλάσει η θέση της λεκάνης μου. Επαναλαμβάνω για 1’ κάθε πλευρά.

 

 

 

  •  Ως διάταση, τοποθετώ το ένα πόδι πάνω στο άλλο και ρίχνω τον κορμό μου μπροστά. Μένω για 15’’.