Του Φώτη Δουκάκη
08/12/2011 (15:43)

Είναι πολύ όμορφο σε κάθε μας προσπάθεια να εχουμε κοντά μας και τους φίλους μας. Ένας από αυτούς, ο Νάσος Γουμενίδης, ο οποίος ήταν κοντά μας και στο πρόσφατο Sports Show, όπου διέπρεψε στο Shark Game, θα δώσει το παρόν τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Guzel,
όταν και θα γιορτάσουμε τα πέντε μας χρόνια. Θετικός άνθρωπος, με
άφθονες δόσεις χιούμορ, δεν θα μπορούσε να λείπει από εκδηλώσεις σαν
αυτή, όταν μάλιστα στον ίδιο χώρο γιορτάζει τα πέντε χρόνια της και η W.I.N Hellas