Ανακοίνωσε Μποντζ (vid)

Ποιος σε αμφισβήτησε Παντελή;

Παραμένει ο Καυκής

Αποφάσισε να μείνει ο Γαμπιεράκης

Κλείνει Βαβάτσικο

Συμφώνησε με Τζουγκαράκη

Μοίρασε χαρά ο Αναγκόνιε

Τα κλειδιά στον Λιόγα

“Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές”

“Δεν σκέφτομαι να σταματήσω”